Hot News :

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 3106 10:50

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง  ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รับชั่นในทุกรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ