Hot News :

นายสมคิด แก่นคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

โครงการตำบลสะอาด ประชาราษฎร์ร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างนำโดยท่านนายกประยูร วงศ์ใหญ่ มอบหมายให้นายไมตรี ศรีใส ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัวช้าง พนักงานส่วนตำบล, ผู้นำหมู่บ้าน, อสม., และประชาชน หมู่10 ร่วมกันทำโครงการตำบลสะอาด ประชาราษฎร์ร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ บ้านร่องน้ำคำ ม.10

[ 04-03-2565 ] Hits:8482

โครงการติดตามครัวเรือนเป้าหมายขจัดความจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ประจำตำบลหนองหัวช้างนำโดยท่านนายกประยูร วงศ์ใหญ่ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกฯ,นางสมพร ทองศรี ครู กศน.ประจำตำบลฯ, นายโกมล บุญถา ผู้ใหญ่่บ้านหมู่2 ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนายสุภี ผิวสวย ราษฎร หมู่2 ตามโครงการติดตามครัวเรือนเป้าหมายขจัดความจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

[ 15-02-2565 ] Hits:8647

โครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

     วันที่ 2 ก.พ.2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรารมย์ นายก อบต.หนองหัวช้าง สมาชิก อบต.หนองหัวช้าง ผู้นำชุมชนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมมอบบ้านให้กับ นางบุญสนอง สุวรรณวงค์ราษฏรบ้านทุ่งพาย ม.3 ต.หนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

[ 02-02-2565 ] Hits:8479

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Partly Cloudy

27°C

ศรีสะเกษ

Partly Cloudy

Humidity: 45%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019

  Mostly Cloudy 27°C 16°C

 • 04 Jan 2019

  Cloudy 27°C 18°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ