Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

วันอังคาร, 08 กุมภาพันธ์ 2565 12:52

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ