Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง


นายไมตรี ศรีใส

ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

นายนิคม เพิ่มพร

รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

นายสมคิด แก่นคำ

เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง

นายชยุต โคตรสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 1 บ้านหนองถ่ม

นายประเสริฐ อัมภรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 2 บ้านหนองดุม

นายวิโรจน์ เขียวอ่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพาย

นายไสว บันดะลุน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 4 บ้านบกขี้ยาง

นายสิทธิกร สายไชยสาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวช้าง

นายวิชัย ภูพวก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 6 บ้านลือชัย

นายสมนึก แก้วพวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 8 บ้านโนนศรีไคล

นายประพุฒ มีอำนาจ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 9 บ้านหนองม่วง

นายเอกโชค วงค์ษา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 11 บ้านบกขี้ยาง

นายประวิทย์ แสงส่อง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่ 12 บ้านโพนทองพัฒนา

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ