Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 2 ก.พ.2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรารมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรารมย์ นายก อบต.หนองหัวช้าง สมาชิก อบต.หนองหัวช้าง ผู้นำชุมชนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมมอบบ้านให้กับ นางบุญสนอง สุวรรณวงค์ราษฏรบ้านทุ่งพาย ม.3 ต.หนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน "เฮือนดีๆศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน" เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ประจำตำบลหนองหัวช้างนำโดยท่านนายกประยูร วงศ์ใหญ่ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกฯ,นางสมพร ทองศรี ครู กศน.ประจำตำบลฯ, นายโกมล บุญถา ผู้ใหญ่่บ้านหมู่2 ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนายสุภี ผิวสวย ราษฎร หมู่2 ตามโครงการติดตามครัวเรือนเป้าหมายขจัดความจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างนำโดยท่านนายกประยูร วงศ์ใหญ่ มอบหมายให้นายไมตรี ศรีใส ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัวช้าง พนักงานส่วนตำบล, ผู้นำหมู่บ้าน, อสม., และประชาชน หมู่10 ร่วมกันทำโครงการตำบลสะอาด ประชาราษฎร์ร่วมใจ ท้องถิ่นไทยพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ บ้านร่องน้ำคำ ม.10

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565  ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่าวนตำบลหนองหัวช้าง โดยมีผู้นำชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกขี้ยาง ได้เข้าร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามผู้มีความเสี่ยงในการกระทำผิดกฏจราจร

????

 

   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 นางประยูร วงศ์ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง  / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายสมคิด แก่นคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้างพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองหัวช้างได้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรมการปลูกฝังสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

????

 

      บรรยากาศการรับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในวันนี้ (11 ต.ค.64) เป็นวันแรกของการรับสมัคร ที่บริเวณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองหัวช้าง ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครของ ต.หนองหัวช้าง ได้มีบรรดา ผู้สมัครทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ ทยอยเดินทางนำเอกสาร หลักฐานมาลงสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่จะมาลงสมัครด้วย ส่วนประชาชนที่สนใจจะสมัคร ส.อบต. และนายก อบต. ก็เชิญชวนมาสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ต.ค. ไปจนถึงวันที่ 15 ต.ค. 64

 

????

 

      เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้ เจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ โดมเทศบาลกันทรารมย์

 

????

 

     ศูนย์พักคอย อบต.หนองหัวช้าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวช้าง ยินดีต้อนรับผู้ติดเชื้อกลับบ้าน วันที่ 2 ส.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 18 คน

 

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ