Hot News :

โครงการติดตามครัวเรือนเป้าหมายขจัดความจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

วันอังคาร, 15 กุมภาพันธ์ 2565 14:43

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ประจำตำบลหนองหัวช้างนำโดยท่านนายกประยูร วงศ์ใหญ่ นางประภัสสร แก้วเนตร รองนายกฯ,นางสมพร ทองศรี ครู กศน.ประจำตำบลฯ, นายโกมล บุญถา ผู้ใหญ่่บ้านหมู่2 ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนายสุภี ผิวสวย ราษฎร หมู่2 ตามโครงการติดตามครัวเรือนเป้าหมายขจัดความจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ