Hot News :

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมคิด แก่นคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1879-7490

นางสาววาสนา กิ่มเกลี้ยง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ : 08-7240-6932

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายธวัชชัย คำโสภา

หัวหน้าสำนักปลัด

เบอร์โทรศัพท์ : 08-6130-8542

นายสิทธิชาติ สุขอ้วน

ผู้อํานวยการกองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ : 08-0275-3259

นายวิภพ ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 08-4925-8265

- ว่าง -

ผู้อํานวยการกองคลัง

นางสาวขวัญเมือง ภักดียุทธ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

เบอร์โทรศัพท์ : 045-826-079

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ