Hot News :

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 14:50

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๑,๕๐๐ บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๑,๕๐๐ บาท

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ